هشتصد و سی

 

         با تقدیم یک سبد گل یاس

                        هو الّشهید

   شهید هشت سال دفاع مقدس

   فرمانده شجاع قرارگاه ....  ....   .....

   امیر سرتیپ ...    .....

   تاریخ شهادت : سال هشتاد و پنج

   هیچ چیز جز سکوت مطلق

   نمیتواند در برابر عظمت روح بزرگ

   و میزان جانبازی بی نظیر تو را

   در راه میهن عزیزمان ایران اظهار وجود نماید


  

/ 0 نظر / 11 بازدید