هشتصد و سی و شش

 

        با تقدیم یک دسته گل شب بو

                    بسم ربّ الّشهدا

   هر که می خواهد ما را بشناسد

   داستان کربلا را بخواند

   (سید مرتضی آوینی)

   سرلشکر شهید ....    ......

   پروانه او گر رسدم در طلب جان

            چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید