به احترام تشییع و تدفین 175 غواص در روز شهادت امام جعفر صادق ع در 1394

 

                    

 

                    

 

   پونه نیکویی یکی از برگزیدگان جایزه ادبی پروین اعتصامی

   در مراسم پایانی این دوره شعری را که برای 175 غواص شهید سروده بود

  قرائت کرد ما هم آنرا به شهدا تقدیم میکنیم

 

   کفر بر طبل جنگ کوبید و خنجری وقف چکمه لیسان کرد

   صد و هفتاد و پنج دریا را لاجرم طعمه بیابان کرد

   جنگ از آغوش مادران وطن شور و شیدایی و جنون آموخت

   گر چه افتاده بود مشکلها هر چه را بود عشق آسان کرد

   بیست ونه سال و داغ و در به دری آه شاید که نامه ای خبری

   بیست و نه سال انتظار و سکوت خانه را هم چو بیت الاحزان کرد

   مثل یک بمب منفجر میشد خبری در رسانه های جهان

   صد و هفتاد و پنج بار امروز قلب یک رودخانه طغیان کرد

   خبری پخش شد دهان به دهان کمر روزنامه ها تا خورد

   تیتر روزنامه های دنیا را خبری تلخ تیرباران کرد

   صد و هفتاد و پنج دریا را میشود دست بسته پنهان کرد

   صد و هفتاد و پنج مادر را میشود سالها پریشان کرد

   میشود سالها بدون هوا زندگی کرد در دل یک رود

   میشود دست بسته جنگید و میشود دست بسته طوفان کرد

   سنگری ساختند در گودال زیر امواج نیلی مجنون

   آخرین اشک آخرین غواص قلب نیزار را مسلمان کرد

   مجری بیست و سی تصویر کن خبری را که خوانده ای با بغض

   ما به رزمنده ها بدهکاریم کاش میشد نمرد و جبران کرد

   دسته دسته کبوتر آوردند با پر و بال بسته آوردند

   باز شد راه اشک و میرفتند عشق بارید و راه بندان کرد

/ 0 نظر / 19 بازدید