ده

مردان خدا چه با صفا می میرند                 دل باخته در راه خدا می میرند

گویی که رسیده حکم آزادیشان                  خندان لب و با میل و رضا می میرند

/ 0 نظر / 4 بازدید