هشتصد و سی و یک

 

          با تقدیم یک سبد گل لاله

               شهادت هنر مردان خداست

   یادگار هشت سال دفاع مقدس

   سردار رشید اسلام

   جانباز شهید  ...  ....

   تاریخ شهادت : مهر ماه سال نود

   آن کس که ترا شناخت جان را چه کند

               فرزند و عیال و خانمان را چه کند

   دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

              دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

 

/ 0 نظر / 7 بازدید