چهل و دو

شد فصل بهار و شدم از غصه هلاک

                               دارم جگری کباب و چشمی نمناک

گل ها همه سر ز خاک بیرون کردند

                              الّا گل من که سر فرو برده به خاک

/ 0 نظر / 4 بازدید