هشتصد و پنجاه و سه

 

                      با تقدیم یک دسته گل سرخ

                              بسم ربّ الّشهدا

   شهید : ...  ...

   محل شهادت : بخاطر حاکمیت بخشیدن حکومت الله

                       در جبهه مجنون عملیات بدر به شهادت رسید

   من شهیدم جان خود را در راه قران باختم

   رمز یا الله گفتم سوی دشمن تاختم

/ 0 نظر / 11 بازدید