هشتصد و بیست و پنج

 

            با تقدیم یک سبد گل سرخ

                    بسم ربّ الّشهدا

   سردار رشید اسلام  فرمانده گردان ...

   و فرمانده اسبق ترابری کل لشکر ...

   تاریخ شهادت : اسفند ماه سال شصت و پنج

   تاریخ رجعت پیکر مطهر :

   خرداد ماه سال هفتاد و پنج ( تاسوعای حسینی )

   پس از عمری غریبی بی نشانی

                خدا می خواست در غربت نمانی

   از آن سرو سر افراز تو هر چند

               پلاکی بازگشت و استخوانی

 

 

  

/ 0 نظر / 6 بازدید