هجده

خوشا آنان که با عزت ز گیتی                بساط خویش برچیدند و رفتند

خوشا آنان که با ایمان و اخلاص             محبت را پسندیدند و رفتند

خوشا آنان که از پیمانه دوست               شراب عشق نوشیدند و رفتند

خوشا آنان که در این عرصه خاک           چو خورشیدی درخشیدند و رفتند

/ 0 نظر / 3 بازدید