هشتصد و چهل و شش

 

                با تقدیم یک سبد گل شقایق

                بسم ربّ الّشهدا والّصدیقین

 

     شهید  .....      ........

   محل شهادت : غرب کشور

   ای همنفسان بودن وآسودن ما چیست

   یاران همه کردند سفر بودن ما چیست

                  بشتاب رفیقا که عزیزان همه رفتند

                 ساکن شدن و راه نپیمودن ما چیست

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید