هشتصد و پنجاه و چهار

 

                         با تقدیم یک سبد گل نسترن

                              شهید قلب تاریخ است

     پاسدار شهید : 

   دانشجوی مهندسی فنی هواپیما

   ساقی خمار باده ام پس آن می و مینا چه شد

   قولی که دادی ز وفا از وصف آن زیبا رو

   من آمدم در کوی تو راهم بده راهم بده

   قدری از آن آب بقا از لطف و احسانم بده

   ای خاک تیره دلبر ما را عزیز دار

   این نور چشم ملت که در بر گرفته ای

/ 0 نظر / 9 بازدید