هشتصد و بیست و شش

 

           با تقدیم یک سبد گل یاس

                     بسم ربّ الّشهدا

   سردار رشید اسلام سرتیپ پاسدار شهید ....   .....

   ما خود را وقف انقلاب و اسلام کرده ایم

   و از خدای تبارک و تعالی می خواهیم

   ما را در این راه ثابت قدم نگهدارد

                                    امضای شهید

 

  

/ 0 نظر / 7 بازدید