شش

مزار شهید گمنام  :

                               شهادت هنر مردان خداست

با لاله شهید عشق را این سخن است         ای لاله ترا طراوت از خون من است

جان دادن و جان  بر دگران بخشیدن          این شیوه عاشقان گلگون کفن است

/ 0 نظر / 3 بازدید