شصت و پنج

دل ما  در غمت  ....  کویر خشک و بی بر شد

برادر قامتش بشکست خزان عمر مادر شد

                                خزان نورس عمرت غمی در قلب خواهر شد

                                غم جانسوز هجرانت همیشه با برادر شد

/ 0 نظر / 4 بازدید