هشتصد و شصت و پنج

 

                   با تقدیم یک سبد گل اقاقیا

                                        بسم ربّ الّشهدا

 

   شهید : .....   ......

   امروز که انتهای دنیای من است

   آغاز تمام آرزو های من است

   بی سر پهلو شکسته لب تشنه غریب

   این گونه شهادتی تمنای من است

/ 0 نظر / 10 بازدید