پنجاه و شش

عاقبت عشق خدا بود که سربازم کرد

                                   قدرت عشق بنازم که سرافرازم کرد

مرگ در راه خدا حجله دامادی ماست

                                  ای خدا تو در آینده نزدیک دامادم کن

/ 0 نظر / 4 بازدید