هشتصد و چهل و هفت

 

             با تقدیم یک سبد گل نسترن

                      بسم ربّ الّشهدا

 

   بسیجی شهید ....    ......

   محل شهادت : خرمشهر

 

   غم مخور ایام هجران رو به پایان میرود

   این خماری از سر ما می گساران میرود

               وعده دیدار نزدیک است یاران مژده باد

               روز وصلش میرسد ایام هجران میرود

/ 0 نظر / 10 بازدید