شصت و سه

من آن دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست

                                       می بده تا دهمت آگهی از سرّ قضا

                                       تا به روی که شده عاشق و از بوی که مست

/ 0 نظر / 3 بازدید