هشتصد و شصت و سه

 

                      با تقدیم یک دسته گل زیبا

                          شهدا شمع محفل بشریتند

 

   کربلایی شهید اقتدار : .....   .....

   آیه های تنت از رحل دو دستم افتاد

   سوره های مدنی در دل صحرا مانده

   بس که پاشیده ز هم رشته تسبیح تنت

   ماندنت در نظرم مثل معما مانده

   نتوانم به رخت بوسه زنم باباجون

   ز تنت ای پسرم تکه ای از پا مانده

  

/ 0 نظر / 8 بازدید