هشتصدو پنجاه و یک

 

                            با تقدیم یک دسته گل زیبا

                                    بسم ربّ الّشهدا

 

   جهادگر شهید : .....    .......

   سخنان شهید :

   قبل از اینکه به یاد هم بنشینیم کنار هم بنشینیم

/ 0 نظر / 10 بازدید