هشتصد و پنج

 

               با تقدیم یک سبد گل نسترن

 

              بسم ربّ الّشهدا و الّصدیقین

   بسیجی خط شکن ...   ...

   هنرجوی سال چهارم الکترونیک

   محل شهادت : شلمچه  - عملیات کربلای پنج

   چه خوش باشد که با ایمان بمیرم

                  به زیر سایه قران بمیرم

   دلم خواهد که پیش حجت حق (عج)

                 سر افراز و خوشرو و خندان بمیرم

   دلم خواهد خدایا سرخ و گلگون

                شهید شاهدی بریان بمیرم

   به حق حرمت قران ناسخ

               خدایا پاک و با ایمان بمیرم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید