هشتصد و دوازده

 

          با تقدیم یک دسته گل شب بو

                     بسم ربّ الّشهدا

   شهید ...   ....

   قسمتی از مناجات شهید  :

   اگر که پیکر خونینم باید وسیله ای برای یاد خدا گردد

   پس وای بر من اگر در خون خود خدا را نیابم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید