هفتاد و دو

هرگز نقش تو از لوح دل و جان نرود           

                                         هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

                                          برود از دل من وزدل من آن نرود

/ 0 نظر / 3 بازدید