هشتصد و چهار

 

          با تقدیم یک سبد گل شقایق

                    بسم ربّ الّشهدا

   بسیجی شهید ...   ....

   محل شهادت  : شلمچه - عملیات کربلای پنج

   در این گلزار خونین هدیه ها بر باغبان دادیم

   به راه مکتب و قران بسی ما نوجوان دادیم

   یکی مجروح یکی مفقود یکی در خاک و خون غلطان

   ولی اکنون  ...   را به مهدی ( ع ) ارمغان دادیم

 

  

/ 0 نظر / 6 بازدید