هشتصد و پنجاه

 

               با تقدیم یک دسته گل شقایق

                                     بسم ربّ الّشهدا

   بسیجی دلاور شهید  : ....   ......

   ای خاک امانتی گران آوردند

   از فضل خدا ترا نشان آوردند

   هر بار تنی بدست تو بسپردند

   این بار در آغوش تو جان آوردند

  

/ 0 نظر / 9 بازدید