هفت

مزار شهید گمنام   :

                             شهادت هنر مردان خدا

دلا یاران عاشق زود رفتند                     از این وادی همی خشنود رفتند

من و تو مثل یک مرداب ماندیم               خوشا آنان که مثل رود رفتند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید