هشتاد و جهار

دوست دارم شمع باشم گوشه ای تنها بسوزم

بر سر بالینت امشب در غم فردا بسوزم

                                   دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم

                                  تا چو مشعل اندر سر راهت در این صحرا بسوزم

دوست دارم کام عطشان تو را سیراب باشم

گر چه خود از تشنه کامی بر لب دریا بسوزم

                                دوست دارم شمع باشم در دل شب ها بسوزم

                               روشنی بخشم به جمعی و خودم تنها بسوزم

/ 0 نظر / 4 بازدید