پنجاه و هشت

دوست دارم هم چو جانبازان و چون یاران بمیرم

                                       دوست دارم در جهاد فی سبیل الله در میدان بمیرم

دوست دارم تا ببینم چهره صاحب زمان (عج) را

                                      تا به پای او دهم جان با چنین عنوان بمیرم

/ 0 نظر / 3 بازدید