پنجاه و دو

در مذهب خونین کفنان باختن جان شده عادت

                          در کیش دلاویز محبت به از این نیست عبادت

گفتم به شهیدی که چرا طرز دگر جان نسپردی

                          گفتا که جان بهر همین داشتم از روز ولادت

/ 0 نظر / 3 بازدید