هشتصد

 

               با تقدیم یک سبد گل سرخ

 

                    بسم ربّ الّشهدا

    بسیجی شهید ...   ....

   محل شهادت - عملیات کربلای پنج - شلمچه

   دریغا  حسرتا  از کامرانی

   نبردم لذت از دنیای فانی

                 دل پر حسرت و ناکام رفتم

                 بزیر خاک در عین جوانی

 

  

/ 0 نظر / 7 بازدید