هشتصد و پنجاه و هشت

 

                     با تقدیم یک دسته گل سرخ

                                بسم ربّ الّشهدا

   شهید ....   ....

   براه میهن و دینم فدا کردم جوانی را

   به آگاهی پسندیدم بهشت جاودانی را

   بگو به مادر خوبم شهید هرگز نمی میرد

   ره عشق شهادت را ز مولایم علی ع گیرم

/ 0 نظر / 8 بازدید