هشتصد و پنجاه و پنج

 

                      با تقدیم یک دسته گل رز

                                          بسم ربّ الّشهدا

   ستوان یار سوم شهید : .... .....

   دلا ای رهگذر کز راه یاری

   قدم بر تربت ما میگذاری

   در این جا شهیدی غمناک خفته است

     ...      در سینه این خاک خفته است

   بنه مرهم ز اشکی داغ ما را

   بزن آبی بر این آتش خدا را

/ 0 نظر / 9 بازدید