هشتصد و چهل و هشت

 

           با تقدیم یک دسته گل یاس

                    بسم ربّ الّشهدا

 

    سرباز رشید امام زمان عج

    شهید ...     .....      

   محل شهادت : غرب کشور

 

   ای خرمی ات خرمی خلد برین

              در شهر ظفر نام تو شد نقش نگین

   تا داد تو نستانم از این خصم پلید

              حاشا که مسلسل بگذارم به زمین

/ 0 نظر / 9 بازدید