چهارده

بیاد شمع رویت هم چنان پروانه می سوزم

تو رفتی من به جایت اندرین کاشانه می سوزم

                                  گهی آیم کنار قبر تو با دیده گریان

                                  گهی از ناله طفلان تو در خانه می سوزم

/ 0 نظر / 4 بازدید