هشتصد و پنجاه و شش

 

                  با تقدیم یک سبد گل نرگس

                                 بسم ربّ الّشهدا

   پاسدار شهید  : .....     .......

   محل شهادت : مهران قلاویزان

   آنان که ره عشق گزیدند همه

   در کوی شهادت آرمیدند همه

   افسوس که گلگون کفنان ایران

   جان دادن و کربلا ندیدند همه

/ 0 نظر / 10 بازدید