بیست و یک

از باده دوست گشته سرمست شهید

زین رو سر و جان نهاده بردست شهید

                                   او کرده سفر ز خاک تا کوی خدا

                                   هرگز تو مپندار که مرده است شهید

/ 0 نظر / 3 بازدید