هشتصد و هشت

 

          با تقدیم یک سبد گل یاس

                   بسم ربّ الّشهدا

   جهادگر شهید ...   ...

   در سینه دلی به وسعت دریا داشت

   عرفان و حماسه هر دو را یک جا داشت

               می رفت و ترانه شهادت می خواند

               انگار که عزم هجرتی والا داشت

/ 0 نظر / 6 بازدید