هشتصد و دو

 

                     با تقدیم یک سبد گل لاله

                    بسم ربّ الّشهدا

   بسیجی شهید ...   ....

   محل شهادت  : شلمچه

   قسمتی از وصیت نامه شهید  :

   اگر بدن های ما ساخته شده اند که بمیرند

   پس چرا در راه خدا با شمشیر ها

   قطعه قطعه نشوند

   کنار شلمچه شد غوغا

                   گشت شهید  ... یا زهرا (ع)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید