شصت

چرا پرندگان از نغمه سرایی باز نمی ایستند

چرا باز ستارگان بر فراز آسمان چشمک میزنند

چرا دنیا به آخر نمی رسد

چرا قلب من از ضربان نمی ایستد

مگر نمی دانند از آن زمان که مرا ترک کردی و رفته ای دیگر دنیا به آخر رسیده است

 

/ 0 نظر / 3 بازدید