هشتصد و بیست و هفت

 

         با تقدیم یک سبد گل لاله

                     بسم ربّ الّشهدا

   بسیجی پاسدار ...   ....

   محل شهادت :

   فکه -  عملیات تفحص شهدا - سال هفتاد و چهار

   میان غربتی که مثل تو نیست

   نشسته ایم صحبت از شهادت تو نیست

   چه زود دهان شهر تار عنکبوت بست

   یکی بیاد آن همه جراحت تو نیست

   ولی برای این دلی که بی ستاره است

   هنوز هفت آسمان به وسعت تو نیست

   واحد فرهنگی ...

   اللهم الّرزقنی توفیق الّشهادت

   آنروز ها دروازه شهادت داشتیم

   حالا معبری تنگ

   هنوز فرصت برای شهید شدن هست

   باید دل را صاف کرد

     مقام معظم رهبری (آیت الله خامنه ای)

 

/ 0 نظر / 7 بازدید