هفتاد و سه

نام مادر را چو آوردم به وقت جان سپردن

حضرت زهرای اطهر (س) را به چشم خویش دیدم

                                      گفت ناراحت مشو گر مادرت اینجا نیامد

                                      من به بالین توام چون مادر صد ها شهیدم

/ 0 نظر / 4 بازدید