سی و هفت

پر شور با نشاط  ،لبریز از عشق و امید ، سرشار از جوانی ،

آه چه غمگین است این دل ، چه سنگین است این درد ،چه پر سوز است این آه ،

خندید و درخشید ونپایید بخفت ، احوال ستاره سحر گاهی را داشت.      

/ 0 نظر / 3 بازدید