هشتصد و شصت و چهار

 

             باتقدیم یک سبد گل یاس

                                      بسم ربّ الّشهدا

   شهادت بی شک بزرگترین آرزوی ایشان بود

        شهید : .....

   در معرکه ها رفتند تا پیش خدا رفتند

   با تشنه لبی آخر تا کرب و بلا رفتند

   گفتند که ما رفتیم از کرده خود شادیم

   این نهضت خونین را در دست شما دادیم

  

/ 0 نظر / 8 بازدید