هشتصد و پنجاه و دو

 

                       با تقدیم یک سبد گل رز

                          بسم ربّ الّشهدا و الّصدیقین

 

   شهید : ....  ......

   کاروان عشق دارد در دلم پای شتاب

   کربلای عشق با آوای جان خواند مرا

   میزنم بانگ انا الحق بر فراز دار عشق

   لحظه سرخ شهادت بی امان خواند مرا

/ 0 نظر / 10 بازدید