هشتصد و شش

 

          با تقدیم یک دسته گل

                   بسم ربّ الّشهدا

   جهاد گر شهید ...  ....

   خوشا آنان که با ایمان و اخلاص

                  حریم دوست بوسیدند و رفتند

   خوشا آنان که در راه عدالت

                 به خون خویش غلطیدند و رفتند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید