هشتصد و شصت و یک

 

                   با تقدیم یک دسته گل مریم

                                بسم ربّ الّشهدا

   شهید : ...   ....

   پیکرت مانند تسبیحی است از هم وا شده

   قد و بالایت شبیه مادرت زهرا شده

   آنقدر روی تن تو شرحه شرحه وا شده

   قد تو رعنای من رعنا تر از طوبی شده

/ 0 نظر / 8 بازدید