یک

طنین نعره ام بر پاست مادر               تفنگم در بیابان تنهاست مادر

غریبانه نمردم در بیابان                   سرم بر دامن زهرا (س) است مادر

/ 0 نظر / 3 بازدید