هشتصد و بیست

 

         با تقدیم یک سبد گل اقاقیا

                    بسم ربّ الّشهدا

   سردار رشید اسلام ....  .....

   محل شهادت : طلائیه  - عملیات خیبر

   تاریخ شهادت :

   فروردین هزار و سیصد و شصت و سه

   تاریخ رجعت پیکر  :

   تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و شش

   قسمتی از وصیت نامه شهید :

   جنازه ام بی سر شود که رویم بشود

   نزد آقایم حسین (ع) بروم

   ببوسم دستت ای مادر که پروردی مرا آزاد

             بیا بابا تماشا کن که فرزندت شده داماد

   به حجله میروم شادان سری بر تن ندارم

           بجای رخت دامادی غباری خاک به تن دارم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید