هشتصد و بیست و چهار

 

           با تقدیم یک سبد گل رز

              بسم ربّ الّشهدا و الّصدیقین

                       یا ثار الله

    شهید ...   ....

   مرقد مطهر شهید آزاده جانباز

   سردار رشید اسلام ذریه الّزهرا (ع)

   که از اوان جوانی چه در حکومت منحوس پهلوی

   و چه در هشت سال اسارت حزب بعث کافر عراق

   (رژیم قبلی) با شصت و پنج درصد جانبازی

   در راه اعتلای اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی

   به پیروی از ولایت فقیه مبارزه نمود

   و در سال شصت و پنج به لقاء الله پیوست

   از ملک جهان رفت به جنت پدر ما

               برداشته شد سایه لطفش ز سر ما

   افسرده نمی خواست دل همسر و فرزند

              افسوس فلک کرد پر از غم جگر ما

 

  

   

/ 0 نظر / 7 بازدید