سی و نه

برو مادر نریز اشکی فدای آن رخ ماهت

                                 تو شادی کن به مرگ من که اکنون من بسی شادم

برای من مشو دلتنگ که فرزندت شده راحت

                                خدا حافظ که من رفتم گه و گاهی کنید یادم

/ 0 نظر / 3 بازدید